Podpora

01

Technické návody

Pre montáž na elektrické podlahové vytápanie sú vhodné iba niektoré podlahové krytiny. Pri montáži podlahovej krytiny vždy overte vhodnosť podlahovej krytiny na teplovodné alebo elektrické podlahové vykurovanie. Zaistite, aby bol systém podlahového vykurovania namontovaný odborne a aby bol kompatibilný s technickými požiadavkami výrobcu podlahovej krytiny.

DREVENÉ PODLAHOVÉ KRYTINY NA PODLAHOVOM VYKUROVANÍ

Na nízkoteplotné systémy podlahového vykurovania sa môžu pokladať parkety a ďalšie podlahové krytiny, ktoré sú určené pre podlahové vykurovanie. Drevo má strednú úroveň tepelného odporu. Vhodné sú parkety hrúbky 10 až 15 mm s tepelným odporom do 0,15 m2K/W. Drevo se na ohrievanom potere zahreje a následne vysuší, čo vedie k zmršteniu a „pracovaniu“ dreva.

Pracovanie dreva je konštrukčne značne znížené u hotových dvojvrstvových alebo trojvrstvových parkiet. Niektoré druhy dreva reagujú na zmenu vlhkosti rýchlejšie a intenzívnejšie.

Doporučujeme, aby ste na podlahové vykurovanie nepokladali parkety z nasledujúcich druhov dreva: javor, buk, oliva, agát, bambus, wenge, bubinga, cumaru, breza čierna, ipe, mutenye, jatoba, kempas, massaranduba, palisander, pyinkado, čierny siris, sapeli a tigerwood, pretože sa môže stať, že sa v topnej sezóne, obzvlášť u širších dosiek a tangenciálneho dreva, objavia medzi doštičkami parkiet špáry.

Olejované parkety majú otvoenejšiu štruktúru dreva ako lakované. Vďaka náteru, ktorý nevytvára film, lepšie dýchajú a rýchlejšie sa prispôsobujú prostrediu, v ktorom sa nachádzajú . Pokiaľ sa nachádzajú v suchom a teplom prostredí, tak se rýchlejšie vysušajú.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Poter musí byť položený podľa návodu výrobcu a noriem. Povrch musí byť rovný, hladký, pevný a čistý, poter kompaktný, suchý a bez prasklín. Podlahové vykurovanie musí projektovať a namontovať odborníci.

Rúrky vytápania musia byť položené minimálne 35 mm pod pod povrchom poteru, aby sa teplo rovnomerne rozložilo. V prípade, že trubice nie sú dostatočne hlboko, môže dôjsť na drevenej podlahe ku vzniku medzier.

Najvyššia povolená povrchová teplota podlahy počas vykurovacieho obdobia je 26oC. Najvyšší povolený efektívnny výkon na povrchu podláh je do 60 W/m2. Regulácia teploty podlahového kúrenia musí byť systematická.

Relatívna vlhkosť vzduchu v priestoroch s položenou podlahou musí byť medzi 50 a 60% a teplota medzi 18 a 22oC. Najväčšia povolená vlhkosť poteru nesmie prekročiť: pri betónovom potere 1,8%, pri anhydritovom 0,3%, merané podľa CM metódy.

Pred vyliatím poteru sa musia vybrať a označiť miesta na CM merania. Pred pokládkou podlahy je potrebné previesť protokol o podlahovom kúrení.

PROTOKOL PODLAHOVÉHO KÚRENIA

(na betónový poter typ A4). Po uplynutí doby 21 dní na ustálenie betónového poteru (aspoň 7 dní pri anhydritovom), môžeme postupne uviesť vykurovací systém do prevádzky. Do systému, bez nočných páuz púšťame vodu s konštantnou teplotou podľa nižšie uvedeného postupu.

Deň Teplota
1 25 °C
2 30 °C
3 35 °C
4 40 °C
5 45 °C
6 50 °C
7 55 °C
8 – 20 55 °C
21 50 °C
22 45 °C
23 40 °C
24 35 °C
25 30 °C
26 25 °C
27 ……

Ak je teplovodné potrubie položené v strednej výške betónového poteru – tip A3 ( nie priamo na tepelnú izoláciu ), podľa daného postupu, po urovnaní poteru, pridáme ešte jeden krátky teplotný šok ohrevu poteru na najvyššiu teplotu a potom ochladíme. Po ochladení poteru je potrebné zmerať percento vlhkosti podľa CM metódy.

PRED POKLÁDKOU

S pokládkou podlahy možno začať, keď je poter dostatočne suchý. V opačnom prípade pokračujeme v procese sušenia s teplotou 40oC, pokiaľ poter nebude suchý podľa požadovaných štandardov.

V priebehu sušenia zabezpečte vetranie miestnosti (bez prievanu). Pred pokládkou podlahy teplotu postupne znižujeme a 2 – 3 dni pred začiatkom pokládky vypneme systém, tj. udržujeme teplotu poteru na 15 až 18oC a teplotu vzduchu v miestnosti na 15 až 20oC. Podlahu na podlahové kúrenie je lepšie lepiť. Lepidlá a nátery musia byť vhodné na podlahové kúrenie.

PO POKLÁDKE

Podlahové kúrenie môžeme na 3.deň po pokládke zapnúť a postupne zvyšovať teplotu vody v ohreve po 5oC na deň. Pridržiavame sa teplotných a klimatických podmienok popísaných v bode 2 technických požiadaviek. Podľa potreby sa počas vykurovacej sezóny prevádza aj dodatočné zvlhčovanie vzduchu.

VŠEOBECNE

 • Vašu podlahu musíte opatrovať a udržiavať vyhovujúcim spôsobom. V prípade, že sa Vám vyleje voda alebo nejaká iná tekutina, hneď ju utrite. Pri odstraňovaní zašlých škvŕn sa poraďte s predavačom parkiet.
 • Dôležitý predpoklad pre dlhú životnosť podlahy je priaznivá klíma v miestnosti, s teplotou okolo 20ºC a relatívnou vlhkosťou vzduchu od 50 do 60%. Tieto predpoklady môžete sledovať za pomoci elektronického merača vlhkosti alebo meteorologických hodín ( dôležité hlavne počas výhrevnej sezóny). Optimálnu relatívnu vlhkosť vzduchu môžete udržiavať prístrojom na zvlhčovanie vzduchu.
 • Najväčšími nepriateľmi podláh sú voda a piesok. Podlahu môžeme očistiť metlou, vysávačom alebo vlhkou handrou, ktorá však nesmie byť priveľmi mokrá. Podlahy nikdy nečistite vodou, lebo ich môžete natrvalo poškodiť.
 • Na každodennú údržbu používajte prostriedky na čistenie podláh a pri tom sledujte priložené inštrukcie.
 • Nečistoty ako napr. piesok čistite vysávačom s mäkkým nadstavcom, mäkkou metlou alebo handrou. Ku vchodom umiestnite kvalitnú rohož, ktorá zabráni nanoseniu piesku na podlahu.
 • Na nohy stolov, stoličiek a ostatného nábytku dajte kvôli ochrane podlahy plstené vankúšiky. Vankúšiky zalepte, nepripevňujte ich klinčekmi. Nábytok nadvihnite a preneste, neťahajte ho po podlahe.

Pokladanie tohto druhu podláh vo vlhkých priestoroch ako sú sauny a kúpeľne sa neodporúča.

 • 1. PRED POKLÁDKOU

   • 1.1. Povolená vlhkosť podkladu:

     
    • betónový poter do 2,0%, betónový poter s podlahovým kúrením do 1,8%
    • anhydritový poter do 0,5%, anhydritový poter s podlahovým kúrením do 0,3%
    • drevotrieskové dosky 9 ±2%
     
   • 1.2. Podklad musí byť urobený podľa daných predpisov:

     
    • musí byť urobená: hydroizolácia, termoizolácia, zvuková izolácia a aj zodpovedajúca stavebná konštrukcia,
    • podklad musí byť rovný a upravený na takú úroveň, aby zodpovedal druhu podlahy, ktorá naň bude pokladaná,
    • povrch, na ktorý bude podlaha montovaná, musí byť čistý a kompaktný, hladký, zodpovedajúcej absorpcie a bez prasklín,
    • teplota podložia počas pokládky ako aj 48 hodín po ukončení montáže musí byť 15 °C – 18 °C,
    • v prípade, že je tam podlahové kúrenie: pred montážou podlahy je nevyhnutné postupné zohrievanie systému podľa predpísaných pravidiel pri uvádzaní podlahového kúrenia do prevádzky.
    • • Investor musí zabezpečiť betónový poter, ktorý vyhovuje štandardom. Parketár má právo a povinnosť vizuálne kontrolovať hore uvedené parametre a upozorniť na eventuálne nezrovnalosti. Parketár v rámci svojho profesného rozsahu (po dohode), môže spolupracovať pri príprave podložia alebo jeho sanácie.
     
   • 1.3. Priestory a drevené podlahy musia byť aklimatizované:

     
    • miestnosť nesmie byť vystavená prievanu, teplota musí byť 15 – 18 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 50 – 60%;
    • drevená podlaha musí byť skladovaná uprostred miestnosti, v ktorej bude montovaná, aspoň 48 hod. pred pokládkou,
    • balíky otvárať bezprostredne pred pokládkou.
      Povinnosťou investora je zabezpečiť vyhovujúce podmienky na objekte Vykonávateľ je (iba ak nebolo dohodnuté inak), povinný tovar dostaviť k objektu, investor je povinný na mieste pokládky tovar prevziať a uskladniť v miestnosti, aby sa dostatočne aklimatizoval. V prípade, že podlahu na miesto montáže dodáva pokladač, investor je povinný ponúknuť pomoc pri skladovaní parkiet. Za materiál, ktorý je uskladnený v objekte, zodpovedá objednávateľ-investor.
   • 1.4.

    Povolená vlhkosť parkiet je7% ±2%. Parkety, ktoré budú montované do objektu, musia mať vlhkosť približnú rovnovážnej vlhkosti dreviny, s dôrazom na klímu v danom objekte. Parketár je povinný preveriť pred začatím pokládky podmienky v objekte, vlhkosť drevenej podlahy a urobiť z toho zápis.

     
   • 1.5.

    Pred pokládkou drevenej podlahy musia byť stavebné práce, okrem montáže okenných, dverných rámov, poslednej fázy maľovania a montáže vykurovacieho systému – radiátorov- ukončené. Ostatné práce sa môžu urobiť po skončení pokládky.

     
   • 1.6.

    Priestory, do ktorých bude montovaná podlaha, musia byť zatvorené. V nich sa nesmú vykonávať iné práce. Objednávateľ- investor je povinný pokladačovi zaručiť vyhovujúce podmienky práce a zabezpečiť mu prístup ku zdroju elektrickej energie.

     
   • 1.7.

    Odovzdanie prác sa vykoná hneď po ich ukončení.

     
 • 2. PO POKLÁDKE

   
   • 2.1.

    Po ukončení pokládky sa po povrchu nesmie chodiť alebo ju inak zaťažovať aspoň 24 hodín.

   
   • 2.2.

    Montované podlahové krytiny sa počas prvého periódu po pokládke nesmú čiastočne alebo úplne pokrývať alebo povrch používať na odkladanie vecí.

   
   • 2.3.

    Priestor treba chrániť pred vlhkom. Po pokládke je potrebné zabezpečiť nasledovné klimatické podmienky:

     
    • teplota miestnosti 15 °C – 25 °C,
    • relatívna vlhkosť vzduchu 50 – 60%.
   
   • 2.4.

    Drevo je prírodný materiál, ktorý reaguje na zmenu ako sú teplota a relatívna vlhkosť v prostredí. Tieto zmeny môžu spôsobiť vŕzganie alebo praskanie parkiet počas užívania, prejavuje sa to najmä v klimatizovaných priestoroch.

 • 3. BRÚSENIE A POVRCHOVÁ OCHRANA PARKIET (PLATÍ PRE NEOPRACOVANÉ PARKETY)

   
   • 3.1.

    Parkety musia po pokládke odpočívať 5 až 14 dní (odhad výrobcu). V tomto období netreba v miestnosti vykonávať práce, ktoré by mohli parkety poškodiť alebo pošpiniť (používanie silikónu, oleja…). Buďte opatrní i pri chodení po parketách.

   
   • 3.2.

    Po tomto období odpočinku parkiet, parketár musí prehodnotiť, či sú vhodné podmienky na kvalitné pokračovacie práce alebo dať investorovi návrh vhodných riešení.

     
   • 3.4.

    V miestnosti, kde sa vykonávajú práce, sa musia zabezpečiť dané podmienky:

     
    • teplota miestnosti 15 °C – 25 °C
    • relatívna vlhkosť vzduchu 50 – 60%,
    • miestnosť nesmie byť prašná, vystavená prievanu a slnečnému žiareniu,
    • jednotlivé vrsty laku sa nanášajú v rozmedzí najmenej 48 hodín.
   
   • 3.5.

    Používanie lakovaných povrchov:

     
    • po 48 hod. sa môže po parketách chodiť,
    • po 7 dňoch môžete povrch parkiet mechanicky zaťažiť.
   
  • 3.6.

   Pri odovzdávaní prác nie je možné očakávať dokonale lakované povrchy, pretože pracovné podmienky nie sú rovnaké ako podmienky vo fabrike. Kvalita lakovania sa hodnotí známkou trvácnosti laku a závisí od svetla (DIN štandard).

    

VŠEOBECNE

Drevené podlahy potrebujú pravidelnú starostlivosť a údržbu. Na odstránenie nečistôt, ako sú napr. piesok, použite vysávač s mäkkou čistiacou hlavou, jemnou metlou alebo látkou. Pred vstupné dvere umiestnite kvalitné rohože, aby ste zabránili prenášaniu nečistôt na podlahy.

Na nohy nábytku nasaďte ochranné plstené podložky, aby ste predišli poškriabaniu podlahy. Nepresúvajte nábytok ťahaním, najprv ho zdvihnite a potom ho presuňte.

Ubezpečte sa, aby bola rozliata voda alebo iné tekutiny ihneď odstránené. Ihneď odstráňte škvrny od kávy, červeného vína alebo kečupu, aby sa zabránilo vzniku permanentných škvŕn. Ak chcete odstrániť nepoddajné škvrny, obráťte sa na predajcu parkiet.

Extrémne znečistené podlahy sa musia čistiť ručne vlhkou handričkou. Nepoužívajte veľmi mokré utierky s odtokovou vodou, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu dreva (napučanie). Nepoužívajte parné čističe.

Dôležitou podmienkou pre dlhú životnosť drevených podlahových krytín je vhodná klíma miestnosti s teplotou približne 20° C a relatívnou vlhkosť od 50 až 60%. Tieto podmienky je možné monitorovať pomocou elektronického vlhkomeru alebo meteostanicou (obzvlášť dôležité počas vykurovacieho obdobia). Optimálnu relatívnu vlhkosť je možné udržiavať pomocou elektrického zvlhčovača.

LAKOVANÉ POVRCHY

Po inštalácii sa lakované parkety musia čistiť špeciálnym čistiacim prostriedkom pre lakované povrchy. Čistiace prostriedky môžu byť vo forme koncentrátu na riedenie vodou (postupujte podľa pokynov), použitie už zriedeného čistiaceho prostriedku vo forme spreja je však jednoduchšie. Podlaha musí byť dôkladne povysávaná aby sa odstránili tvrdé častice nečistôt.

Na dodatočnú ochranu parkiet použite prípravok na ošetrovanie parkiet, ktorý obsahuje určité percento laku. Po prvej impregnácii použite prostriedok na ošetrovanie parkiet 1-2 krát za rok, aby sa oživil lak a prekryli malé škrabance. Po nanesení prostriedku na ošetrovanie parkiet, nevstupujte na podlahu niekoľko hodín. Postupujte podľa pokynov predajcu. Ak chcete odstrániť agresívnejšie škvrny, obráťte sa na odborníka, kvôli vhodnosti rôznych čistiacich prostriedkov pre konkrétne škvrny. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce vosk. Nečistite tečúcou vodou. Ak sa lak výrazne opotrebováva, je možné parkety prebrúsiť a prelakovať znova. Je veľmi obtiažne obnoviť parkety po úplnom opotrebovaní laku. Brúsenie a lakovanie nechajte na odborníkov.

OLEJOVANÉ POVRCHY

Parkety sú olejované olejmi, ktoré zvýrazňujú prirodzený vzhľad dreva a zvyšujú odolnosť voči opotrebovaniu, nečistotám a vlhkosti.

Ihneď po inštalácii očistite olejované parkety špeciálnym čistiacim prostriedkom na olejované povrchy. Parketam poskytne ochranu proti nečistotám a dodatočne ochráni podlahy. Pri čistiacom prostriedku, ktorý používate, postupujte podľa pokynov na správne použitie. Všeobecnými inštrukciami sú povysávanie podlahy alebo dôkladne vyčistenie podlahy. Následne premiešajte čistiaci prostriedok s vhodnou vodou (pozri manuál). Naneste čistiaci prostriedok na drevenú podlahu pomocou mäkkej tkaniny namočenej v roztoku. Roztok nesmie kvapkať z látky.

Pre väčšie povrchy použite dve vedrá, z ktorých jedno obsahuje zmes vody a čistiaceho prostriedku a druhé obsahue čistú vodu na opláchnutie handričky. Vždy prepláchnite handričku v čistej vode pred ponorením do vody obsahujúcej čistiaci prostriedok. Plochu dodatočne nečistite handričkou namočenej v čistej vode po použití roztoku čistiaceho prostriedku, nakoľko by to mohlo zmyť ochrannú vrstvu. Nechajte roztok čistiaceho prostriedku pôsobiť niekoľko minút, aby dôkladne vsiakol do podlahy až potom utrite podlahu v smere drevených vlákien

Pravidelne udržujte svoju podlahu čistiacim prostriedkom na olejované povrchy. Najprv, ho používajte každý týždeň alebo v závislosti od starostlivosti, ktorú vaša podlaha potrebuje vzhľadom na jej opotrebenie, ale nie menej ako raz za mesiac. Pri každom použití čistiaceho prostriedku pre olejované povrchy, bude vaša podlaha menej náchylná na nečistoty a škvrny.

Po pravidelnom “mokrom” čistení môžete odstrániť zostávajúce tvrdé škvrny s niekoľkými kvapkami koncentrovaného čistiaceho prostriedku aplikovaného priamo na škvrny. Nechajte pôsobiť približne 5 minút a očistite ju znova s normálnym čistiacim roztokom (voda čistiaci prostriedok).

Olejované povrchy sa musia pravidelne obnovovať aj údržbovým olejom. Použitím oleja na povrchy, na ktorých sa ochranná olejová vrstva opotrebovala, podlaha získa opäť príjemný vzhľad. Používajte vhodný olej (prírodné alebo biele), v závislosti od toho ako máte naolejovaný povrch. Pred aplikáciou oleja musí byť podlaha úplne čistá. Je potrebné odstrániť zvyšky čistiacich prostriedkov, podlahu vyčistite intenzívnym čistiacim prostriedkom. Potom začnite olejovať podlahu. Podlahu olejujte skôr, ako sa ochranná vrstva úplne opotrebuje, pretože sa stratí pekný vzhľad podlahy, ktorý nemusí byť znovu obnovený.

Pri olejovaní musí byť teplota miestnosti medzi 16 a 20° C.

Použite olej na podlahu a rovnomerne ho rozotrite pomocou leštiaceho stroja s vhodnou plsťou alebo ručne s bavlnenou handričkou. Nechajte 10 až 15 minút pôsobiť. Postup opakujte, ak nie je celý povrch dobre impregnovaný. Odstráňte všetky zvyšky oleja z podlahy handričkou. Odporúča sa použiť rozprašovač, aby sa zabránilo prílišnému použitiu oleja na jednotlivé vrstvy.

Po hodine ručne preleštite podlahu alebo použite leštiaci stroj (150 otáčok za minútu) s bielou alebo červenou plsťou pre lepšie výsledky. Rohy v izbách a iné ťažko dostupné miesta vyleštite ručne. Leštite až kým je povrch suchý. Posledné leštenie musí byť vykonané v smere drevených vlákien.

Upozornenie: Nebezpečenstvo samovznietenia. Utierky nasiaknuté olejom musia byť opláchnuté vodou ihneď po ukončení prác a vysušené vonku.

Olej nechajte schnúť najmenej 24 hodín pred použitím podlahy. Olej sa vstrebáva približne jeden týždeň, preto buďte zvlášť opatrní, napr. pri presúvaní nábytku.

Na zvýšenú ochranu proti nečistotám môžete povrch dodatočne ošetriť s čistiacim prostriedkom až po približne 7 dňoch.

Nepoužívajte utierky obsahujúce mikrovlákna, môže sa stať, že vaša podlaha zdrsnie a bude náchylnejšia na zachytávanie nečistôt. Používajte iba utierky vyrobené z prírodných materiálov ako bavlna alebo plsť.

02

Záruka

 

VŠEOBECNE

Vašu podlahu musíte opatrovať a udržiavať vyhovujúcim spôsobom. V prípade, že sa Vám vyleje voda alebo nejaká iná tekutina, hneď ju utrite. Pri odstraňovaní zašlých škvŕn sa poraďte s predavačom parkiet.

Dôležitý predpoklad pre dlhú životnosť podlahy je priaznivá klíma v miestnosti, s teplotou okolo 20ºC a relatívnou vlhkosťou vzduchu od 50 do 60%. Tieto predpoklady môžete sledovať za pomoci elektronického merača vlhkosti alebo meteorologických hodín ( dôležité hlavne počas výhrevnej sezóny).

Optimálnu relatívnu vlhkosť vzduchu môžete udržiavať prístrojom na zvlhčovanie vzduchu. Najväčšími nepriateľmi podláh sú voda a piesok. Podlahu môžeme očistiť metlou, vysávačom alebo vlhkou handrou, ktorá však nesmie byť priveľmi mokrá. Podlahy nikdy nečistite vodou, lebo ich môžete natrvalo poškodiť.

Na každodennú údržbu používajte prostriedky na čistenie podláh a pri tom sledujte priložené inštrukcie.

Nečistoty ako napr. piesok čistite vysávačom s mäkkým nadstavcom, mäkkou metlou alebo handrou. Ku vchodom umiestnite kvalitnú rohož, ktorá zabráni nanoseniu piesku na podlahu.

Na nohy stolov, stoličiek a ostatného nábytku dajte kvôli ochrane podlahy plstené vankúšiky. Vankúšiky zalepte, nepripevňujte ich klinčekmi. Nábytok nadvihnite a preneste, neťahajte ho po podlahe.

Pokladanie tohto druhu podláh vo vlhkých priestoroch ako sú sauny a kúpeľne sa neodporúča.

OLEJOVANÉ POVRCHY – VONKAJŠIE DREVENÉ PODLAHOVÉ KRYTINY

Drevená terasa, či už nová alebo stará, vyžaduje určitú údržbu, aby ste boli s jej vzhľadom dlhodobo spokojní. Poveternostné vplyvy spôsobujú pnutie a zmršťovanie dreva, ktoré zapríčiní zmeny dreva, zvlášť pokiaľ sa poveternostné podmienky neustále menia (napr. Krátkodobý dážď a po ňom prudké slnko).

Najviac zmien na drevenej terase vzniká v prvom roku po pokládke, zrážky najprv spôsobia vymývanie oleja na drevo na povrchu. Vymývanie je vždy nerovnomerné a kvôli tomu sa objavia na dreve šmuhy. Pokiaľ je zrážok viac, drevo získa rýchlejšie rovnomernú farbu, ktorá sa pomaly mení v šedú, svetlejšiu alebo tmavšiu, v závislosti na použitom druhu dreva. Napríklad teak začne byť časom strieborno šedý a ipe získa o niečo tmavšiu šedú farbu.

Znepokojujúca situácia môže vzniknúť v prípadoch, keď je časť terasy zakrytá a nie je vystavená zrážkam. Táto časť terasy nezošednie, resp. šednie pomalšie ako časť, ktorá je zrážkam vystavená. Možnosti užívateľa terasy sú v tomto prípade nasledujúce: zachovať stávajúci stav použiť určité procesy k zrovnaniu farby – k zošednutiu pokrytej časti terasy natrieť terasu vhodným olejom a náter periodicky obnovovať.

Najnáročnejšia je posledná voľba, pretože obnova náteru vyžaduje určitý rozsah prác a správny postup. Nátery olejom sú totiž u kvalitných druhov dreva (teak, ipe, cumaru) z dôvodu predĺženia jeho trvanlivosti nie je vôbec potrebné.

Najlepší spôsob čistenia terasy je pravidelné umývanie vodou, zvlášť v zaťaženejších prostrediach, kde kvôli nečistotám zo vzduchu zostane cez zimu na dreve tmavý povlak, ktorý je na jar nutné očistiť, aby terasa opäť získala svoj lesk. Pokiaľ používate rozprašovač s väčším tlakom vody, používajte ho veľmi opatrne a k povrchu terasy sa veľmi nepribližujte, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.

V znečistenejšom prostredí (príklad je z Ľubľany) je občasné čistenie dreva nutné, inde postačuje čistenie raz za rok na začiatku sezóny. Pokiaľ je kvôli určitým škvrnám potrebné použiť čistiaci prostriedok, je najlepšie mydlo, resp. Čistiace prostriedky na jeho báze. O použití čistiacich prostriedkov sa poraďte s dodávateľom dreva, pretože pri použití nevhodných čistiacich prostriedkov môže dojsť k efektom na štruktúre dreva. Podľa potreby môžete použiť i mäkkú kefu, avšak nikdy hrubú kefu, aby nedošlo k poškodeniu povrchu dreva.

K čisteniu vonkajších podlahových krytín odporúčame čistiaci prostriedok OIL CLEANER, výrobca Tover s.r.l.

Olejovanie drevených terás robíme predovšetkým z dvoch dôvodov – k udržiavaniu prirodzenej farby dreva a k predĺženiu jeho trvanlivosti, čo však platí iba pre menej kvalitné druhy dreva, ako je napr. Smrekovec.

Podľa našich skúseností väčšina majiteľov terás, ktorí sa rozhodnú pre olejovanie, po niekoľkých rokoch od olejovania upustia a terasu úplne prenechajú počasiu. V prípade čiastočne zakrytých terás potom dôjde k podstatne väčším rozdielom vo farbe zakrytej a exponovanej časti terasy, čo je podstatne náročnejšie zjednotiť, ako keby olejovanie nikdy nepoužil.

K olejovaniu povrchu vonkajších drevených podláh používajte impregnačný olej OIL4SUN, výrobca Tover s.r.l.

Prostriedky na obnovu prirodzeného vzhľadu dreva sú väčšinou chemické prípravky, ktoré na drevo pôsobia agresívne. Pri ich použití k čisteniu povrchu je väčšinou potrebné kefkou odstrániť zošednuté vlákna.

Pri tom dôjde zvyčajne k nerovnomernému odstraňovaniu medzi tvrdšími a mäkšími vláknami, takže drevo trochu zhrubne. K tomu nedochádza u veľmi tvrdých druhov dreva, ako sú ipe a cumaru. Po použití čistiaceho prostriedku nasleduje náter dreva olejom. U teaku sa vyvarujte prostriedkov na obnovu prirodzeného vzhľadu dreva, pretože niektoré prostriedky môžu olej v dreve rozpúšťať, čo neskôr spôsobí odpadávanie povrchových buniek.

K odstráneniu šedi na povrchu vonkajších drevených podláh používajte prostriedok k odstráneniu šedi GREY FREE, výrobca TOVER s.r.l.

Záručné podmienky:

Záruka platí na laminátové podlahy, ktoré sú v riadnom programe výroby a montované v normálne záťažovom prostredí, v zhode s triedou používania podľa EN 13329. Záruka neplatí v prípade chemického či mechanického poškodenia. Záruka nadobúda platnosť od dátumu uvedeného na účte. Záruka nie je prenosná a patrí len prvému kupujúcemu.

Montáž:

Laminátová podlaha musí byť položená v zhode s návodom na montáž. Návody na pokladanie podlahy sú priložené zvyčajne v každej tretej krabici. Podrobnejší návod na montáž môžete dostať na požiadanie.

Odolnosť voči oderu:

Právo na záruku vzniká, keď je vrchná vrstva (dekor) úplne odstránený vo veľkosti najmenej 1cm². Odlupovanie farby na hrane dosky nie je zahrnuté do záruky.

Odolnosť na vplyv svetla:

Strata farby podľa stupnice modrej vlny neprekročí 6. Postup testovania podľa EN20105 nezahŕňa prirodzené starnutie.

Odolnosť na škvrny:

Odolnosť na vplyv nasledujúcich substancií: čistý acetón, krém na ruky, alkoholické nápoje, prírodné ovocné a zeleninové šťavy, masť, káva, koka-kola, lak na nechty a pod.

Reklamácia:

Každá reklamácia musí byť v písomnej forme spolu s originálnym dokladom o zaplatení. Reklamáciu musíte predložiť do 30 dní od dátumu, kedy ste zistili závadu. Nechávame si právo obhliadky objektu.

Spôsob vybavenia reklamácie:

Spôsob vybavenia reklamácie sa uplatňuje výhradne na základe momentálnej hodnoty tovaru. Momentálna hodnota sa vyráta vzhľadom na záručnú dobu (napr. suma náhrady za triedu W31/obchodné priestory sa ročne znižuje o 1/10 z ceny novokúpeného tovaru).

Ak sa reklamácia uzná, sme povinní kupujúcemu bezplatne dodať tovar na predajné miesto.

Náklady na montáž hradí kupujúci. Záruka nezahŕňa žiadne iné výdaje a prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť.

V prípade, že sa reklamovaná laminátová podlaha už viac nevyrába, môžeme ju zameniť vyhovujúcou, ktorá je v predaji.

Prehlásenie o záruke

Spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o. ručí za kvalitu predaných materiálov a poskytnutých služieb v oblasti podlahových krytín za nasledujúcich podmienok

Záručné podmienky:

Záruka platí na všetky parkety zakúpené a/alebo namontované spoločnosťou Alpod Slovakia s.r.o. od 1.1.2007.

 • V prípade kladne vybavenej reklamácie sa spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o. postará o bezplatné nahradenie nevhodného materiálu a/alebo odstránenie nedostatkov vzniknutých montážou.
 • Parkety musia byť namontované odborne, podľa návodu výrobcu a podľa všeobecne platných noriem a predpisov z oblasti podlahových krytín.
 • Spoločnosť Alpod Slovakia  s.r.o. si vyhradzuje právo opravy jednotlivých lamiel alebo dosiek.
 • Ak už výrobok nie je k dispozícii, bude zo súčastného predajného programu vybratá odpovedajúca náhrada. O komerčnom spôsobe riešenia reklamácie rozhoduje Alpod Slovakia s.r.o. po dohode s kupujúcim.
 • Záruka sa vzťahuje iba na množstvo závadného materiálu, špecifikované v protokole, nie na celkové zakúpené množstvo.
 • Spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o. nezodpovedá za nepriamu škodu, ktoré by vznikla kvôli nekvalitným výrobkom alebo službám
 • Záruka je uznaná iba vtedy, ak je reklamácia podaná písomnou formou v termíne 8 dní od vzniku a pri predložení originál, kompletne uhradenej faktúry.
 • O zrejmých a viditeľných závadách parkiet je potrebné bezodkladne písomne informovať v termín 8 dní, najneskôr však pred montážou do objektu.
 • Výška škody uznanej zárukou sa vyhodnotí  na základe hodnoty nového materiálu a doby, ktorá od zakúpenia uplynula. Každý rok sa hodnota zníži o 10 %, čo znamená, že sa hodnota výmeny kvôli kvalite materiálu v prípade záruky  5 rokov každý rok zníži o 10 % v porovnaním s aktuálnou cenou (napr. ak sa závada objaví po dvoch rokov od zakúpenia, hodnota uznanej škody sa zníži o 20 %)

 

Záruka neplatí v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak poškodenie vzniklo v dôsledku neodbornej montáže tretích osôb a/alebo nevyhovujúcich podmienok pri montáži alebo po nej (viď Všeobecné podmienky pokládky drevených podlahových krytín).
 • Ak poškodenie vzniklo v dôsledku nevhodného podkladu (rovnosť, pevnosť, tvrdosť, kompaktnosť, čistota, pórovitosť, zloženie atď.) alebo použitie nevhodných lepidiel a podložiek.
 • Ak bolo poškodenie spôsobené vlhkosťou, drevokazným hmyzom, nešťastím, vyššou mocou alebo únikom vody…
 • Ak v dôsledku vykurovania, chladenia, zvlhčovanie  alebo vysušovania miestnosti, slnečného žiarenia vznikli na parketách vizuálne a/alebo rozmerové zmeny a/alebo deformácia, ktoré môžu byť trvalého alebo sezónneho charakteru.
 • Ak vplyvom svetla alebo starnutia došlo na parketách ku zmenám farby.
 • Ak sú závady následkom normálneho opotrebenia, neodbornej renovácie, nedostatočného čistenia alebo nesprávnej starostlivosti o povrch (neodpovedajúce postupy ošetrovania, použitie nevhodných čistiacich alebo chemických prostriedkov…..)
 • Ak mechanické poškodenia (trhliny, škrabance, otlačky) vznikli kvôli nesprávnemu použitiu, údržbe alebo skladovania, obzvlášť poškodenie spôsobené topánkami na podpätku, nábytkom, kameňmi, domácimi zvieratami a pod. (viď návod k čisteniu a údržbe drevených podlahových krytín).
 • Ak bol výrobok do objektu namontovaný aj napriek viditeľným závadám.

 

Záručná doba:

 • Záručná doba začína plynúť odo dňa zakúpenia.
 • Spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o. poskytuje päťročnú záruku na kvalitu materiálu, ktorý je zakúpený v spoločnosti Alpod Slovakia s.r.o. a dvojročnú záruku na kvalitu vlastnej služby montáže do súkromných bytov.
 • Pre verejné objekty a priestory je záručná doba dva roky a to ako na materiál, tak aj na službu montáže.
 • V prípade neoprávneného zásahu do výrobku prestáva záruka automaticky platiť.
 • Pre parkety, na ktoré výrobca poskytuje dlhšiu záručnú dobu, platia záručné podmienky výrobcu.

Záručné prehlásenie

Spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o. ručí za kvalitu predaných materiálov a prevedených služieb v oblasti podlahových krytín za nasledujúcich podmienok:

Záručné podmienky:

 • Záruka platí na všetky podlahové krytiny zakúpené a/alebo namontované spoločnosťou Alpod Slovakia s.r.o.  od 1. 1. 2007.
 • V prípade kladne vyriešenej reklamácie a sa spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o.. postará o bezplatnú náhradu nevhodného materiálu a/alebo o odstránenie nedostatkov vzniknutých montážou.
 • Podlahová krytina musí byť namontovaná odborne, podľa návodu výrobcu a podľa obecných platných noriem a predpisov z oblasti podlahových krytín.
 • Spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo opravy jednotlivých dosiek.
 • Pokiaľ už výrobok nie je k dispozícii, bude zo súčasného predajného programu vybraná odpovedajúca   náhrada. O komerčnom spôsobe riešenia reklamácie rozhoduje Alpod Slovakia s.r.o. po dohode s kupujúcim.
 • Záruka se vzťahuje iba na množstvo vadného materiálu, špecifikovaného v protokole, nie na celkovo zakúpené množstvo.
 • Spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o.. nezodpovedá za nepriamu škodu, ktorá by vznikla kvôli nekvalitným výrobkom alebo službám.
 • Záruka je uznaná iba vtedy, pokiaľ je reklamácie podaná písomnou formou v lehote 8 dní od vzniku a pri predložení originálnej, úplne uhradenej faktúry.
 • O zrejmých a viditeľných závadách podlahovej krytiny je treba neodkladne písomne informovať, v lehote  8 dní, najpozdnejšie  však pred montážou do objektu.
 • Výška škody uznanej zárukou sa vyhodnotí na základe hodnoty nového materiálu a doby, ktorá od zakúpenia uplynula. Každý rok se hodnota zníži o 10 %, čo znamená, že se hodnota výmeny kvôli kvalite materiálu v prípade záručnej doby 5 rokov každý rok zníži o 10 % v porovnaní s  aktuálnou cenou (napr pokiaľ sa závada objaví po dvoch rokoch od zakúpenia, hodnota uznanej škody sa zníži o 20 %).
 • Záruka neplatí v nasledujúcich prípadoch:
 • Pokiaľ poškodenia vznikli v dôsledku neodbornej montáže tretích  osob a/alebo evyhovujúcich podmienok pri montáži alebo potom (viď. Návod na montáž)
 • Pokiaľ poškodenia vznikli v dôsledku nevyhovujúceho podkladu  (rovnosť, pevnosť, tvrdosť, kompaktnosť, čistota, zloženie atď.) alebo použití nevhodných lepidiel a podložiek.
 • Pokiaľ boli poškodenia spôsobené vlhkosťou, hmyzom, nešťastím, vyššou mocou alebo únikom vody , …
 • Pokiaľ v dôsledku vytápania, chladenia, vlhčenia alebo vysúšania miestnosti, slnečného žiarenia vznikli na podlahovej krytine vizuálne a/alebo rozmerové zmeny a /alebo deformácie, ktoré môžu byť trvalého alebo sezónneho charakteru.
 • Pokiaľ vplyvom svetla alebo starnutia došlo na podlahovej krytine ku zmenám farby.
 • Pokiaľ sú závady následkom normálneho používania, neodbornej renovácie, nedostatočného čistenia alebo nesprávnej starostlivosti (neodpovedajúce postupy ošetrenia, použitie nevhodných čistiacich alebo chemických prostriedkov…)
 • Pokiaľ mechanické poškodenia (trhliny, škrabance, odtlačky) vznikli kvôli nesprávnemu použitiu, údržbe alebo skladovania, zvlášť poškodenia spôsobené topánkami na opätku, nábytkom, kameňmi, domácimi zvieratami a podobne (viď návod na čistenie a údržbe drevených podláh).
 • Pokiaľ bol výrobok do objektu namontovaný i napriek viditeľným závadám.

 

Záručná doba:

 • Záručná doba začína plynúť od dňa zakúpenia.
 • Spoločnosť Alpod Slovakia s.r.o. poskytuje päťročnú záruku kvality na materiál, ktorý je zakúpený u spoločnosti Alpod Slovakia s.r.o., a dvojročnú záruku kvality na vlastné služby montáže do súkromných bytov.
 • Pre verejné objekty a priestory jre záručná doba dva roky, a to ako, a to ako na materiál, tak na službu montáže.
 • V prípade neoprávneného zásahu do výrobku prestáva záruka automaticky platiť.
 • Pre podlahové krytiny, na ktoré výrobca poskytuje dlhšiu záručnú dobu, platia záručné podmienky výrobcu.
 • 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

    • 1.1.

     Spoločnosť ALPOD Slovakia, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) vydáva tentoreklamačný poriadok, ktorým informuje spotrebiteľa (ďalej aj „kupujúci“) opodmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciuuplatniť a o vykonávaní záručných opráv, a to v súlade s ustanovením§ 18, ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákonaSlovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len „zákon“)

   • 1.2.

    Tento reklamačný poriadok musí byť v zmysle ustanovenia § 18 ods.1 zákona umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi vkaždej prevádzkarni predávajúceho. Predávajúci ho zverejní aj na svojej internetovejstránke www.alpod.sk

 • 2. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

   • 2.1.

    V zmysle § 619 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v zneníneskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), predávajúci zodpovedáza vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitýchveciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú boladojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použitéveci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci vzáručnej dobe (záruka).

   • 2.2.

    Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný predávajúcim je v zmysle ust.§ 620 Občianského zákonníka 24 mesiacov, ak predávajúci neposkytne vzáručnom liste dlhšiu záručnú dobu.

   • 2.3.

    Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujúosobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

   • 2.4.

    V prípade použitých vecí (napríklad vystavená vzorka), kupujúci a predávajúcisa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12mesiacov.

   • 2.5.

    Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenomvyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejtolehoty.

   • 2.6.

    Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnouformou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiestozáručného listu vydať doklad o kúpe.

   • 2.7.

    Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môžepredávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej vtomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejtozáruky.

   • 2.8.

    Záručné doby začínajú plynúť v zmysle ods.1 tohto článku prevzatímveci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ nežpredávajúci, začne záručná doba plynúť v zmysle ust. § 621 Občianskehozákonníka až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednaluvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci ariadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

   • 2.9.

    Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúcipo skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej opravynepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu odprevzatie nového tovaru.

   • 2.10.

    Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú,ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

   • 2.11.

    Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktoréhobola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určenýna opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúcehobližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonaniezáručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravuvykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

   • 2.12.

    Ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu dar, na tento sanevzťahuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru.

 • 3. PRIEBEH REKLAMAČNÉHO KONANIA

   • 3.1.

    Reklamáciu musí kupujúci uplatniť u predávajúceho, resp. v ktorejkoľvekprevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadomna predávané výrobky, alebo poskytované služby alebo u určenej osoby,ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.

   • 3.2.

    Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe, resp. poskytnutíslužby a záručný list ak bol predávajúcim vystavený. V prípade reklamácie tovaruje kupujúci povinný, ak to okolnosti umožňujú predložiť nepoškodenýtovar.

   • 3.3.

    V prípade, že tovar zakúpený kupujúcim bol montovaný a nebol namontovanýpredávajúcim alebo ním poverenou montážnou firmou, je kupujúcipovinný k reklamácii doložiť:- doklad o spôsobilosti montážnej firmy na vykonanie montáže- doklad osvedčujúci kontrolu a vyhodnotenie výsledkov merania podkladovýchparametrov pre pokládku resp. inštaláciu podlahových, či inýchkrytín, interiérových dverí a zárubní (rovnosti, vlhkosti a teploty).- v prípade, že predmetom reklamácie je dodržanie špecifických parametrovpožadovaných zákazníkom (výkresy atypu a pod.), môže predávajúci preposúdenie reklamácie požadovať od kupujúceho predloženie tejto dokumentácie.

   • 3.4.

    Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinnápoučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu (§ 622a 623 Občianskeho zákonníka), na základe rozhodnutia kupujúceho určí spôsobvybavenia reklamácie vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadochdo troch pracovných dní. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu,ktorú nemožno odstrániť.

    § 622 Občianskeho zákonníka

    • (1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bolabezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bezzbytočného odkladu odstrániť.

     (2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, aleboak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemunevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosťvady.

     (3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec zabezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

    § 623 Občianskeho zákonníka

    • (1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vecmohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu vecialebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu,ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovnévyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

     (2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavuz ceny veci.

   • 3.5.

    Predávajúci môže reklamáciu zamietnúť ak bola reklamácia uplatnenápočas 12 mesiacov od kúpy len na základe odborného posúdenia. Ak bolareklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy, je predávajúci povinnýpri zamietnutí reklamácie v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komumôže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie

   • 3.6.

    Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemupotvrdenie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomnýdoklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • 4. SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

   • 4.1.

    Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne,včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhodujena základe rozhodnutia spotrebiteľa predávajúci a je povinný vadu bezzbytočného odkladu odstrániť.

   • 4.2.

    Kupujúci môže v zmysle ust. § 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka namiestoodstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčastiveci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané nákladyvzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

   • 4.3.

    Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec zabezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

   • 4.4.

    Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vecmohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo v zmysle ust. § 623ods. 1 Občianskeho zákonníka na výmenu veci alebo má právo od zmluvyodstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľnévady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po opravealebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

   • 4.5.

    Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy, jena kupujúcom, ktoré z práv si u predávajúceho uplatní. Po uplatnení konkrétnehopráva, nemôže bez súhlasu predávajúceho meniť svoj nárok.

   • 4.6.

    Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavuz ceny veci.

   • 4.7.

    Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci ma rovnaké právaako keby išlo o vadu neodstrániteľnú.

   • 4.8.

    V prípade ak kupujúci uplatní nárok na odstúpenie veci, je povinný vrátiť ajprípadný tovar, ktorý obdržal pri kúpe reklamovaného tovaru ako dar.

   • 4.9.

    Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.2.2010.

E katalógy

no thank
Image Newletter
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Obrázok
 • SKU
 • Cena
 • Popis
 • Hmotnosť
 • Rozmery
 • Attributes
Click outside to hide the compare bar
Porovnaj
Porovnaj ×
Let's Compare! Continue shopping