MONTÁŽ PARKIET S »KLIK« SYSTÉMOM SPÁJANIA

Parkety môžete pokladať na akúkoľvek suchú, čistú, tvrdú a rovnú podlahu. V prípade, že sú nerovnosti väčšie ako 2 mm na 1 meter, bude potrebné podlahu pred montážou vyrovnať. Obsah vlhkosti v podlahe musí byť nižší ako: 2% pri betónovom potere, 8% pri drevenom podloží a 0,5 % pri anhydridovom. Parkety musia byť uskladnené v pôvodnom obale, v miestnosti, v ktorej budú pokladané, aspoň 48 hod.pred pokládkou.

pregled deskePred začiatkom pokládky Vám odporúčame, aby ste dôsledne prezreli dosky, kvôli možným chybám, či poškodeniam. V prípade, že zistíte akékoľvek poškodenie, dosky nepokladajte, ale žiadajte pomoc od predajcu parkiet. Na už položené parkety reklamácie neuznávame. Vhodné je prezrieť dosky aj kvôli vzhľadu, v zmysle kombinovania kresby dreviny, ako aj sýtosti odtieňov jednotlivých dosiek, aby sa položili tak, aby konečný efekt bol prirodzený a vyvážený. Drevo je prírodný materiál, kde sú prípustné možné rozdiely v odtieňoch farieb, preto to nepredstavuje predmet reklamácie.

orodje za polaganje parketaPri montáži parkiet budete potrebovať nasledovné náradie: kladivo, drevený klátik, meter, pílku s ozubeným pílkovým listom alebo elektrickú pílu, dištančné kliny a nabiják.

Ako zvukovú izoláciu, na ktorú položíte parkety, môžete použiť rôzne materiály, ktoré nájdete u predajcov parkiet: gastropen fóliu, termoizolačné platne rôznych hrúbok alebo korok.

 

smer polaganja deskPred začatím montáže treba vybrať smer pokladania dosiek, s dôrazom na tvar izby ako aj smeru dopadu slnečných lúčov. Odporúča sa pozdĺžne pokladanie po dlhšej strane izby. Odmerajte šírku izby a od získanej hodnoty odrátajte šírku dilatácie (zvyčajne to je 2 x 10 mm ), tento výsledok podeľte šírkou dosky. Takto dostanete počet radov položených dosiek a budete tak presne vedieť, koľko treba odrezať pri poslednom rade.

 

simetrična širinaV prípade, že je posledný rad užší ako 70 mm, musíte z prvého radu dosiek odrezať tak, aby ste dosiahli symetrický tvar podlahy.

Pokládku začnite montážou parozábranej fólie, ktorú prekryjete 10 cm na seba a vytiahnete na stenu. Pokračujete montážou zvukovej izolácie. Či už použijete fóliu alebo izolačné platne, namontujte ich tak, aby medzi nimi bola 2 mm medzera, a medzi stenou a platňou 10 mm prázdneho priestoru.

 

prva deskaPrvú dosku položte otočenú perom k stene. Prvý rad dosiek spojte spolu na prednej strane, pomocou kladiva a nabijáku. Keď je prvý rad dosiek spojený, k stenám umiestnite dištančné kliny. Dištančné kliny zabezpečia od steny správnu dilatačnú medzeru.

 

 

ostanek odrezane deskeNasledujúci rad začnite zvyškom z prvého radu. Dĺžka danej dosky musí byť min. 50 cm. Dosky pokladáme pozdĺžne tak, že dosku s perom položíme do drážky, pod 45° uhlom a pritlačíme k podložiu. Potom ešte raz spoje dodatočne pritlačíme pomocou kladivka a dreveného klátika, aby sa dosky k sebe jemne posunuli. Všetky ostatné dosky montujeme rovnakým spôsobom, musíme len dať pozor na dilatačnú medzeru od steny i ostatných prekážok 7-10 mm . Na prednej strane dosky spájame pomocou kladiva a nabijáku.

nameščanje distančnikovZároveň po celej dĺžke miestnosti umiestnite dištančné kliny.

Upozornenie: pri montáži nepoužívajte španovacie pásy.

 

 

ovireV prípade, že v miestnosti jestvujú prekážky, ktoré je potrebné obísť (napr. radiátorové rúry), na doske si označte potrebný výrez, vyrežte daný diel a dosku položte ako zvyčajne. Aj v tomto prípade dbajte na dilatačné medzery.

Posledný rad dosiek prispôsobte vzhľadom k šírke. V prípade, že je potrebné dosku odrezať, odrežte diel s drážkou. Dosky položte, a tak ako ostatné, pritlačte k sebe pomocou nabijáku. Dbajte na dilatáciu.

zaključne letvePo ukončení pokládky, odstráňte dištančné kliny a namontujte lišty. Vaša nová podlaha je pripravená na užívanie.

https://www.alpod.sk/wp-content/uploads/2019/11/Alpod-logo-brez-podnapisa-01.jpg
O spoločnosti
Spoločnosť Alpod je najväčší distribútor drevených podláh v Juhovýchodnej Európe. Okrem Slovinska, dodávame naše produkty aj partnerom v Chorvátsku, Srbsku, Českej republike, Slovensku, Bulharsku, Taliansku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Macedónsku, Kosovu, Albánsku.
Kontakt
POŠLITE NÁM EMAIL

Brezplačna ponudba

Máte záujem aby pokládku realizoval náš montážnik?

Kde ste sa o nás dozvedeli? (označte)

Certifikáty
https://www.alpod.sk/wp-content/uploads/2019/04/aaa-certifikat.jpg
https://www.alpod.sk/wp-content/uploads/2019/04/quadal.jpg
Sledujte nás