Podmienky pokládky drevených podlahových krytín na podlahu s teplovodným podlahovým vytápáným a protokol vysúšania ohrievaného poteru

Pre montáž na elektrické podlahové vytápanie sú vhodné iba niektoré podlahové krytiny. Pri montáži podlahovej krytiny vždy overte vhodnosť podlahovej krytiny na teplovodné alebo elektrické podlahové vykurovanie. Zaistite, aby bol systém podlahového vykurovania namontovaný odborne a aby bol kompatibilný s technickými požiadavkami výrobcu podlahovej krytiny.

 

DREVENÉ PODLAHOVÉ KRYTINY NA PODLAHOVOM VYKUROVANÍ

Na nízkoteplotné systémy podlahového vykurovania sa môžu pokladať parkety a ďalšie podlahové krytiny, ktoré sú určené pre podlahové vykurovanie. Drevo má strednú úroveň tepelného odporu. Vhodné sú parkety hrúbky 10 až 15 mm s tepelným odporom do 0,15 m2K/W. Drevo se na ohrievanom potere zahreje a následne vysuší, čo vedie k zmršteniu a „pracovaniu“ dreva. Pracovanie dreva je konštrukčne značne znížené u hotových dvojvrstvových alebo trojvrstvových parkiet. Niektoré druhy dreva reagujú na zmenu vlhkosti rýchlejšie a intenzívnejšie. Doporučujeme, aby ste na podlahové vykurovanie nepokladali parkety z nasledujúcich druhov dreva: javor, buk, oliva, agát, bambus, wenge, bubinga, cumaru, breza čierna, ipe, mutenye, jatoba, kempas, massaranduba, palisander, pyinkado, čierny siris, sapeli a tigerwood, pretože sa môže stať, že sa v topnej sezóne, obzvlášť u širších dosiek a tangenciálneho dreva, objavia medzi doštičkami parkiet špáry. Olejované parkety majú otvoenejšiu štruktúru dreva ako lakované. Vďaka náteru, ktorý nevytvára film, lepšie dýchajú a rýchlejšie sa prispôsobujú prostrediu, v ktorom sa nachádzajú . Pokiaľ sa nachádzajú v suchom a teplom prostredí, tak se rýchlejšie vysušajú.

 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Poter musí byť položený podľa návodu výrobcu a noriem. Povrch musí byť rovný, hladký, pevný a čistý, poter kompaktný, suchý a bez prasklín. Podlahové vykurovanie musí projektovať a namontovať odborníci. Rúrky vytápania musia byť položené minimálne 35 mm pod pod povrchom poteru, aby sa teplo rovnomerne rozložilo. V prípade, že trubice nie sú dostatočne hlboko, môže dôjsť na drevenej podlahe ku vzniku medzier.

Najvyššia povolená povrchová teplota podlahy počas vykurovacieho obdobia je 26oC. Najvyšší povolený efektívnny výkon na povrchu podláh je do 60 W/m2. Regulácia teploty podlahového kúrenia musí byť systematická. Relatívna vlhkosť vzduchu v priestoroch s položenou podlahou musí byť medzi 50 a 60% a teplota medzi 18 a 22oC. Najväčšia povolená vlhkosť poteru nesmie prekročiť: pri betónovom potere 1,8%, pri anhydritovom 0,3%, merané podľa CM metódy. Pred vyliatím poteru sa musia vybrať a označiť miesta na CM merania. Pred pokládkou podlahy je potrebné previesť protokol o podlahovom kúrení.

 

PROTOKOL PODLAHOVÉHO KÚRENIA

(na betónový poter typ A4). Po uplynutí doby 21 dní na ustálenie betónového poteru (aspoň 7 dní pri anhydritovom), môžeme postupne uviesť vykurovací systém do prevádzky. Do systému, bez nočných páuz púšťame vodu s konštantnou teplotou podľa nižšie uvedeného postupu.

1. deň …………………………………………….…. 25 oC

2. deň ……………………………………………….. 30 oC

3. deň …………………………………………….…. 35 oC

4. deň ……………………………………………….. 40 oC

5. deň …………………………………………….…. 45 oC

6. deň ……………………………………………….. 50 oC

7. deň ……………………………………………….. 55 oC

8. -20. deň ……………………………………………55 oC

21. deň ………………………………………………. 50 oC

22. deň ……………………………………………… 45 oC

23. deň ……………………………………………… 40 oC

24. deň ……………………………………………… 35 oC

25. deň ……………………………………………… 30 oC

26. deň ……………………………………………… 25 oC

27. deň ………………………………………….…………

Ak je teplovodné potrubie položené v strednej výške betónového poteru – tip A3 ( nie priamo na tepelnú izoláciu ), podľa daného postupu, po urovnaní poteru, pridáme ešte jeden krátky teplotný šok ohrevu poteru na najvyššiu teplotu a potom ochladíme. Po ochladení poteru je potrebné zmerať percento vlhkosti podľa CM metódy.

 

PRED POKLÁDKOU

S pokládkou podlahy možno začať, keď je poter dostatočne suchý. V opačnom prípade pokračujeme v procese sušenia s teplotou 40oC, pokiaľ poter nebude suchý podľa požadovaných štandardov. V priebehu sušenia zabezpečte vetranie miestnosti (bez prievanu). Pred pokládkou podlahy teplotu postupne znižujeme a 2 – 3 dni pred začiatkom pokládky vypneme systém, tj. udržujeme teplotu poteru na 15 až 18oC a teplotu vzduchu v miestnosti na 15 až 20oC. Podlahu na podlahové kúrenie je lepšie lepiť. Lepidlá a nátery musia byť vhodné na podlahové kúrenie.

 

PO POKLÁDKE

Podlahové kúrenie môžeme na 3.deň po pokládke zapnúť a postupne zvyšovať teplotu vody v ohreve po 5oC na deň. Pridržiavame sa teplotných a klimatických podmienok popísaných v bode 2 technických požiadaviek. Podľa potreby sa počas vykurovacej sezóny prevádza aj dodatočné zvlhčovanie vzduchu.

https://www.alpod.sk/wp-content/uploads/2019/11/Alpod-logo-brez-podnapisa-01.jpg
O spoločnosti
Spoločnosť Alpod je najväčší distribútor drevených podláh v Juhovýchodnej Európe. Okrem Slovinska, dodávame naše produkty aj partnerom v Chorvátsku, Srbsku, Českej republike, Slovensku, Bulharsku, Taliansku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Macedónsku, Kosovu, Albánsku.
Kontakt
POŠLITE NÁM EMAIL

Brezplačna ponudba

Máte záujem aby pokládku realizoval náš montážnik?

Kde ste sa o nás dozvedeli? (označte)

Certifikáty
https://www.alpod.sk/wp-content/uploads/2019/04/aaa-certifikat.jpg
https://www.alpod.sk/wp-content/uploads/2019/04/quadal.jpg
Sledujte nás