Izvedba lesenih talnih oblog

1. PRED POKLÁDKOU

1.1. Povolená vlhkosť podkladu:
• betónový poter do 2,0%, betónový poter s podlahovým kúrením do 1,8%
• anhydridový poter do 0,5%, anhydridový poter s podlahovým kúrením do 0,3%
• drevotrieskové dosky 9 ±2%

1.2. Podklad musí byť urobený podľa daných predpisov:
• musí byť urobená: hydroizolácia, termoizolácia, zvuková izolácia a aj zodpovedajúca stavebná konštrukcia,
• podklad musí byť rovný a upravený na takú úroveň, aby zodpovedal druhu podlahy, ktorá naň bude pokladaná,
• povrch, na ktorý bude podlaha montovaná, musí byť čistý a kompaktný, hladký, zodpovedajúcej absorpcie a bez prasklín,
• teplota podložia počas pokládky ako aj 48 hodín po ukončení montáže musí byť 15 °C – 18 °C,
• v prípade, že je tam podlahové kúrenie: pred montážou podlahy
je nevyhnutné postupné zohrievanie systému podľa predpísaných pravidiel pri uvádzaní podlahového kúrenia do prevádzky.
Investor musí zabezpečiť betónový poter, ktorý vyhovuje štandardom. Parketár má právo a povinnosť vizuálne kontrolovať hore uvedené parametre a upozorniť na eventuálne nezrovnalosti. Parketár v rámci svojho profesného rozsahu (po dohode), môže spolupracovať pri príprave podložia alebo jeho sanácie.

1.3. Priestory a drevené podlahy musia byť aklimatizované:
• miestnosť nesmie byť vystavená prievanu, teplota musí byť 15 – 18 °C a relatívna vlhkosť vzduchu 50 – 60%;
• drevená podlaha musí byť skladovaná uprostred miestnosti, v ktorej bude montovaná, aspoň 48 hod. pred pokládkou,
• balíky otvárať bezprostredne pred pokládkou.
Povinnosťou investora je zabezpečiť vyhovujúce podmienky na objekte
Vykonávateľ je (iba ak nebolo dohodnuté inak), povinný tovar dostaviť k objektu, investor je povinný na mieste pokládky tovar prevziať a uskladniť v miestnosti, aby sa dostatočne aklimatizoval. V prípade, že podlahu na miesto montáže dodáva parketár, investor je povinný ponúknuť pomoc pri skladovaní parkiet. Za materiál, ktorý je uskladnený v objekte, zodpovedá objednávateľ-investor.

1.4. Povolená vlhkosť parkiet je 7% ± 2%.Parkety, ktoré budú montované do objektu, musia mať vlhkosť približnú rovnovážnej vlhkosti dreviny, s dôrazom na klímu v danom objekte. Parketár je povinný preveriť pred začatím pokládky podmienky v objekte, vlhkosť drevenej podlahy a urobiť z toho zápis.

1.5. Pred pokládkou drevenej podlahy musia byť stavebné práce, okrem montáže okenných, dverných rámov, poslednej fázy maľovania a montáže vykurovacieho systému – radiátorov- ukončené. Ostatné práce sa môžu urobiť po skončení pokládky.

1.6. Priestory, do ktorých bude montovaná podlaha, musia byť zatvorené.
V nich sa nesmú vykonávať iné práce. Objednávateľ- investor je povinný parketárovi zaručiť vyhovujúce podmienky práce a zabezpečiť mu prístup ku zdroju elektrickej energie.

1.7. Odovzdanie prác sa vykoná hneď po ich ukončení.
nahor

2. PO POKLÁDKE

2.1. Po ukončení pokládky sa po povrchu nesmie chodiť alebo ju inak zaťažovať aspoň 24 hodín.

2.2. Montované podlahové krytiny sa počas prvej periódy po pokládke nesmú čiastočne alebo úplne zakrývať alebo povrch používať na odkladanie vecí.

2.3. Priestor treba chrániť pred vlhkom. Po pokládke je potrebné zabezpečiť nasledovné klimatické podmienky:
• teplota miestnosti 15 °C – 25 °C,
• relatívna vlhkosť vzduchu 50 – 60%.

nahor

3. BRÚSENIE A POVRCHOVÁ OCHRANA PARKIET (PLATÍ PRE NEOPRACOVANÉ PARKETY)

3.1. Parkety musia po pokládke odpočívať 5 až 14 dní (odhad výrobcu). V tomto období netreba v miestnosti vykonávať práce, ktoré by mohli parkety poškodiť alebo pošpiniť (používanie silikónu, oleja…). Buďte opatrní i pri chodení po parketách.

3.2. Po tomto období odpočinku parkiet, parketár musí prehodnotiť, či sú vhodné podmienky na kvalitné pokračovacie práce alebo dať investorovi návrh vhodných riešení.

3.3. Riaďte sa bodmi 1.5.,1.6. i 1.7.

3.4. V miestnosti, kde sa vykonávajú práce, sa musia zabezpečiť dané podmienky:
• teplota miestnosti 15 °C – 25 °C,
• relatívna vlhkosť vzduchu 50 – 60%,
• miestnosť nesmie byť prašná, vystavená prievanu a slnečnému žiareniu,
• jednotlivé vrstvy laku sa nanášajú v rozmedzí najmenej 48 hodín.

3.5. Používanie lakovaných povrchov
• po 48 hod. sa môže po parketách chodiť,
• po 7 dňoch môžete povrch parkiet mechanicky zaťažiť.

3.6. Pri odovzdávaní prác nie je možné očakávať dokonale lakované povrchy, pretože pracovné podmienky nie sú rovnaké ako podmienky vo fabrike. Kvalita lakovania sa hodnotí známkou trvácnosti laku a závisí od svetla (DIN štandard).

https://www.alpod.sk/wp-content/uploads/2019/11/Alpod-logo-brez-podnapisa-01.jpg
O spoločnosti
Spoločnosť Alpod je najväčší distribútor drevených podláh v Juhovýchodnej Európe. Okrem Slovinska, dodávame naše produkty aj partnerom v Chorvátsku, Srbsku, Českej republike, Slovensku, Bulharsku, Taliansku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Macedónsku, Kosovu, Albánsku.
Kontakt
POŠLITE NÁM EMAIL

Brezplačna ponudba

Máte záujem aby pokládku realizoval náš montážnik?

Kde ste sa o nás dozvedeli? (označte)

Certifikáty
https://www.alpod.sk/wp-content/uploads/2019/04/aaa-certifikat.jpg
https://www.alpod.sk/wp-content/uploads/2019/04/quadal.jpg
Sledujte nás