VŠETKO ČO TREBA VEDIEŤ PRED POKLÁDKOU PARKIET

  • Pred pokládkou parkiet si v každom prípade prečítajte návod na montáž a postupujte podľa neho.
  • Parkety nepokladajte do nevykurovaných priestorov, do sanitárnych či vlhkých, alebo do vonkajšieho prostredia.
  • Dosky v balíku môžu byť mierne rozdielnej farby, preto si ich rozložte tak, aby ste dosiahli požadovaný vzhľad podlahy, čo sa týka odtieňa.
  • Pred pokládkou treba každú dosku vizuálne prezrieť a oddeliť dosky, ktoré nie sú vhodné na položenie.
  • Parkety sa zvyčajne pokladajú v smere hlavného zdroja svetla. Na chodbách a vo väčších miestnostiach sa parkety montujú tak, aby dlhšia strana dosky bola v rovnakom smere ako je dlhšia stena miestnosti. Pri montáži myslite na dilatáciu.
  • Položené parkety sa sťahujú – rozťahujú, preto je potrebné nechať dostatočne veľké medzery. Medzera od steny v suchých a menších miestnostiach musí byť aspoň 10 mm, a vo väčších, resp. v priestoroch s nestálou klímou ešte o niečo väčšia. Dilatačná medzera u masívnych parkiet je väčšia než pri ostatných parketách.
  • Pri veľkých plochách (šírka viac ako 7 m a dĺžka viac ako 8 m) a na prechodoch z jednej miestnosti do druhej, v každom prípade namontujte dilatačné profily.
  • Pred pokládkou skladujte parkety v originálnom balení, aspoň 48 hod. v miestnosti, v ktorej sa budú pokladať, aby sa aklimatizovali.
  • Balíky parkiet otvorte tesne pred montážou. V prípade, že Vám ostane nevyužitý materiál, nanovo ich zabaľte a zalepte.
  • Masívne, dvojvrstvové a viacvrstvové parkety sa lepia po celej dĺžke na podlahu, trojvrstvové parkety sa môžu buď lepiť alebo položiť „plávajúco“.
  • Počas montáže je ideálna teplota v miestnosti 18ºC. Relatívna vlhkosť vzduchu pred, počas, ako aj po pokládke by mala byť 40 až 60%.
  • Trojvrstvové hotové parkety s click systémom spájania nie je potrebné lepiť na spojoch. Môže sa položiť „plávajúco“ alebo zlepiť po celej dĺžke na podlahu. Spoj pero-drážka sa lepí ako parkety montované „plávajúco“. V prípade, že parkety lepíte na podklad, spoje netreba lepiť. Na zlepovanie na spoji, môžete použiť PVA lepidlá (polyvinyl-acetónové lepidlo), na lepenie po celej dĺžke na podlahu, použite lepidlo, ktoré neobsahuje vodu.

Podlaha – všeobecne

 • • Podklad, na ktorý budete montovať parkety, musí byť rovný, tvrdý a kompaktný. V prípade, že nevyhovuje podmienkam, musíte ho dôkladne upraviť pred začatím pokládky parkiet.
  • Betónový poter pred pokládkou dobre očistite.
  • Parkety nesmiete montovať na mäkké podložie (koberce apod). Staré PVC podlahy, linoleum alebo korok je možné nechať ako podložie v prípade „plávajúceho“ spôsobu montáže.
  • Stará keramická dlažba môže byt použitá ako podložie, ak je zabezpečená hydroizolácia. Pri lepení na keramiku, je nevyhnutné ju dobre očistiť a prebrúsiť, aby zdrsnela.
  • Vlhkosť musí byť na danej úrovni:
  • betónový poter (CM metóda) 2,0% (1,8% – podlahové kúrenie),
  • anhydritový poter (CM metóda) 0,5% (0,3% – podlahové kúrenie),
  • drevená podlaha 8,0%
 • Rozhodne sledujte pokyny ohľadom vlhkosti, špeciálne pri novostavbách.

Podlaha – podlahové kúrenie

 • • Používajte materiály, ktoré sú predurčené pri montáži na podlahové kúrenie
  • Pri suchomontážnej pokládke nezabudnite na parnú zábranu (PVC fólia)
  • Maximálna povolená teplota parkiet je 26ºC (pod kobercom a nábytkom)
  • V priebehu výhrevnej sezóny je možný vznik škár medzi jednotlivými parketovými doskami a lamelami
  • Odporúčame Vám, aby ste sa vyhli pokládke parkiet rozmerovo nestabilných druhov drevín (buk, jatoba, oliva, kanadský javor..)
https://www.alpod.sk/wp-content/uploads/2019/11/Alpod-logo-brez-podnapisa-01.jpg
O spoločnosti
Spoločnosť Alpod je najväčší distribútor drevených podláh v Juhovýchodnej Európe. Okrem Slovinska, dodávame naše produkty aj partnerom v Chorvátsku, Srbsku, Českej republike, Slovensku, Bulharsku, Taliansku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Macedónsku, Kosovu, Albánsku.
Kontakt
POŠLITE NÁM EMAIL

Brezplačna ponudba

Máte záujem aby pokládku realizoval náš montážnik?

Kde ste sa o nás dozvedeli? (označte)

Certifikáty
https://www.alpod.sk/wp-content/uploads/2019/04/aaa-certifikat.jpg
https://www.alpod.sk/wp-content/uploads/2019/04/quadal.jpg
Sledujte nás