Týmto by sme sa chceli poďakovať Vašej firme Alpod, za sponzorský dar, pre našu MŠ, ktorý sme od Vás dostali v auguste 2015. Mimoriadne poďakovanie patrí konateľovi pánovi Jánovi Andrašíkovi, ktorý bol ochotný podlahu aj sám doviesť a povynášať do našej MŠ. Ďakujeme za spoluprácu a skrášlenie časti našich priestorov.

Pozrieť celú recenziu